به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس اعلام روز دوشنبه ستاد انتخابات خراسان شمالی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی از مجموع ۶۷۲ هزار و ۶۵۷ نفر از واجدین رای دادن در این رویداد بزرگ سیاسی ۴۲۶ هزار و ۳۲۰ نفر رای خود را صندوق ها انداختند.

میزان مشارکت مردم استان در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۶۳.۵ درصد اعلام شد.

براساس این گزارش آرای هر یک از نامزدها به ترتیب میزان رای به شرح ذیل است:

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر بجنورد

مصطفی دلیریان ۱۴ هزار و ۹۴۱ رای

جمشید عین بیگی ۱۴ هزار و ۳۵۸ رای

اعظم السادات افشین فر ۱۰ هزار و ۵۶۲ رای

مهدی معلم ۹ هزار و ۸۲۹ رای

یوسف مغروری ۹ هزار و ۴۰۳ رای

علی اربابی هشت هزار و ۳۰۱ رای

احمدرضا یزدانی هفت هزار و ۲۶۳ رای

مهرداد رحمتی ۶ هزار و ۹۸۳ رای

سید محسن موسوی ۶ هزار و ۸۴۵ رای

سیده صبرا سیدی و مهدی روحانی هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

اعضای منتخب ششمین دوره شورای چناران شهر

اصغر امانی ۸۹۵ رای

علی شاکری چنارانی ۸۴۳ رای

علی محبتی ۶۹۷ رای

صادق محمدزاده ۶۳۳ رای

سلیمان رحمانی ۵۸۷ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای حصار گرمخان

شیرزاد زارعی ۳۳۴ رای

علیرضا محمدی ۲۴۹ رای

ناهید مهرو ۲۰۰ رای

اباصلت صادقی ۱۸۸ رای

ابوالفضل فرهادی ۱۸۲ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر آشخانه

جلیل معظمی سه هزار و ۸۳۸ رای

رسول قلیزارده با ۲ هزار و ۴۸۳ رای

هادی نعیمی هاور ۲ هزار و ۲۱ رای

حسین قنبری فیروزآبادی هزار و ۹۱۴ رای

محمد رضایی راد هزار و ۵۲۳ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر قاضی

علی رضایی ۸۵۵ رای

راضیه رضایی ۸۱۸ رای

حسینعلی پهلوانی ۷۸۹ رای

حسن حسینی ۷۱۵ رای

محمد اسلامی نژاد ۶۹۳ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر آوا

علیرضا صداقت ۸۶۸ رای

سینا رضایی ۸۱۱ رای

اسماعیل کریمی ۷۹۲ رای

آرش قربانی ۷۲۶ رای

عباسعلی یاقوتی ۶۵۹ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای پیش قلعه

محسن سبحانی ۷۷۲ رای

محسن روزخوش ۶۰۷ رای

غلامرضا داوری ۵۹۶ رای

زین العابدین دهپناه ۵۳۴ رای

عباسعلی انبارلو ۴۶۴ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر راز
حسن ساجدی یکهزار و ۳۳۸ رای
براتعلی محمدپور یکهزار و ۱۳۶ رای
سیدحاتم حاتمی ۹۴۲ رای
احیا عابدی ۸۲۲ رای
رضا پاکزاد با ۵۹۶ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر غلامان

سیداکبر رسولی با ۸۲۱ رای
علی رحیمی با ۷۳۸ رای
زین العابدین شایان فر با ۶۳۹ رای
فیروز قدیمی با ۶۳۸ رای
ذکریا قدیمی با ۶۱۳ رای
اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر یکه سعود

خال محمد درخشان با ۷۸۹ رای
صفر محمد نوروزی با ۶۶۰ رای
قربان مراد نورانی با ۵۰۵ رای
نورصحت محمدی با ۴۹۷ رای
بشیر داوری با ۴۹۲ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای جاجرم

فاطمه صمدی مقدم با ۲ هزار و ۶۴۳ رای،
مریم ابراهیمی تنها با ۲ هزار و ۶۱۷ رای،
جواد وحیدی مفرد با ۲ هزار و ۵۱۷ رای
،ابراهیم اخوان با ۲هزار و ۱۳ رای
و محمد رحمانیان با هزار و ۸۹۰ رای
منتخبین شهر سنخواست

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر سنخواست

هم رضا سلیمانی ۵۸۸ رای
، مصطفی عبدی ۵۶۴ رای
علی قاسم پور ۵۶۳ رای
، اسماعیل کارگرمقدم ۵۴۱ رای
و ابراهیم کمالی ۴۷۳ رای
اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر شوقان
محمد میرزایی ۷۸۸ رای
سیدحسن آزمون ۶۰۵ رای
غلامرضا حسنی ۶۰۰ رای
حجت الله مقدسی ۵۹۱ رای
محمد آروین ۵۳۰ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر اسفراین

ابراهیم بابایی چهار هزار و ۶۳۹
نعمت خوشبخت سه هزار و ۶۳۰ رای
علیرضا حسین آبادی سه هزار و ۲۷۱ رای
طلعت رگبار ۲ هزار و ۷۴۵ رای
شمسعلی شعبانیان با ۲ هزار و ۵۳۱ رای
سلیمان غفاری جوشقان با ۲هزار و ۳۳۲ رای
عیسی دانایی هژبر با ۲ هزار ۱۶۶ رای
اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر صفی آباد

رضا شرفخانی با ۹۱۵ رای
غلامعلی تاتار با ۸۷۳ رای،
جواد شرفخانی با۷۸۴ رای
محمد خورسندی با ۷۰۴ رای
علی اکبر شرفخانی با ۶۸۹ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر فاروج

محمد جواد نقدی با ۲ هزار و ۵۶ رای

سجاد توافقی فاروجی هزار و ۸۶۲ رای

ابوالفضل اسکندری فاروجی هزار و ۶۹۹ رای

رجبعلی ایزدجو هزار و ۴۹۹ رای

حسن حیدریان رشوانلو با هزار و ۱۴۴ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر تیتکانلو

مهدی فیاضیان با ۶۹۴ رای

مهدی شجاع مقدم ۶۴۹ رای

محسن مسعودی مقدم ۵۶۸ رای

آمنه حامدی ۵۴۶ رای

زهرا حامدی با ۴۹۱ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر شیروان

محمد محمد زاده قانعی با ۴ هزار و ۲۴ رای

علی عاقل با ۳ هزار و ۷۴۹ رای

محمود رشیدی با ۳ هزار و ۵۸۴ رای

عقیل آریان فرد با ۳ هزار و ۲۰۷رای

جواد اسماعیل زاده ۲ هزار و ۸۵۳ رای

مهدی حسنی قلعه حسن ۲ هزار و ۸۳۴ رای

حسن اسکندریان با ۲ هزار و ۸۱۳ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر زیارت

علی مهربان زیارت با ۷۳۵ رای

محمد علی زیارتی با ۷۱۸ رای

سید موسی موسوی زیارت با ۷۱۵ رای

مهناز ابراهیم زاده زیارت با ۶۷۷ رای

عقیل حسینی با ۶۰۴ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر لوجلی

امیر رمضانی با ۳۳۶ رای

جهانشیر کریم زاده با ۲۳۸ رای

جهانبخش سعادتی با ۲۷۳ رای

علی خان رمضانیان با ۲۶۶ رای

میثم مقدس با ۲۶۰ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر قوشخانه

علی رضا پاک دامن با ۴۴۰ رای

ابوذر رهنما با ۴۳۵ رای

علی سودمندفر با ۴۱۸ رای

رسول رهنما با ۳۶۲ رای

ناصر رضوانی با ۳۵۹ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر گرمه

پوران شکاریان با هزار و ۵۴۸ رای

زینب حسینی با هزار و ۵۳۱ رای

تقی یعقوی با هزار و ۵۰۱ رای

شیرالله اسدی با هزار و ۴۵۵ رای

محمدعلی نجاری با هزار و ۳۴۷ رای

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر ایور

رضا طالبی ایور، حسن غلامی و محمدمهدی عباسی، حسین شیخ زاده و حامد حاج طالبی به ترتیب بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص داده اند.

اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر درق

محمود اربابی، نعمت حسن زاده، علی نوروزی، عباسعلی محمدزاده و موسی میرزایی توانسته اند به ترتیب، بیشترین آرا را برای کسب کرسی پارلمان محلی این شهر کسب کنند.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۸ خردادماه همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزارشد.

در این دوره از انتخابات ۶۷۲ هزار نفر از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی واجد شرایط اخذ رای بودند و ۲۵ هزار نفر نیز کار برگزاری این انتخابات را بر عهده داشتند که در آخرین انتخابات حدود ۵۷.۲ درصد از واجد شرایط استان در انتخابات شرکت کردند.