یزد– مولد گازی G16 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از انجام تعمیرات مربوطه در موعود مقرر به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، سید محمد حسن جمال الدینی، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اعلام این خبر افزود: این مولد که طبق برنامه تعمیراتی شرکت و با هماهنگی دیسپاچینگ ملی و به جهت آمادگی برای تولید برق پایدار پیک بار زمستان از مدار خارج شده بود، پس از انجام بازدید ۴۰۰۰ ساعته به مدار تولید برگشت.
وی گفت: با پارالل شدن این مولد به شبکه سراسری تولید برق و راه اندازی ۲ بویلر بخار مربوطه ، تولید این بلوک سیکل ترکیبی کامل و هم اکنون حدود ۴۰۰ مگاوات برق تولید می کند.