به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مهری هاشمی دوین روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای مهرماه پارسال تا ۲۰ فروردین ماه امسال به طور متوسط تنها ۹۴.۱ میلی متر بارندگی در استان ثبت شده است.

وی گفت: بیشترین میزان کاهش بارندگی استان در ایستگاه جاجرم به میزان ۷۰ درصد بوده است، بارندگی در بجنورد هم نسبت به سال آبی قبل ۵۲.۸ درصد کاهش دارد.

هاشمی دوین افزود: میزان بارندگی ها در مقایسه با دوره آماری بلند مدت ۳۰ ساله ۴۹ درصد کاهش دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی ها در قریب به اتفاق ایستگاه ها، کاهش دارد افزود: میزان کاهش بارش در استان قابل ملاحظه است و بر اساس پیش بینی ها تا دو هفته دیگر هم بارش خوب و قابل ملاحظه ای نخواهیم داشت.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بارندگی در اردیبهشت ماه امسال برای استان نرمال پیش بینی شده است.

هاشمی دوین گفت: در شبانه روز گذشته بیشترین بارندگی های استان از شهرستان اسفراین و شیروان گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در ایستگاه قنبرباغی شهرستان اسفراین ۲۰.۵ میلی متر باران باریده است که بیشترین بارندگی استان را دارد، میزان بارش در ایستگاه خرق شهرستان فاروج ۲۰.۴ میلی متر و در ایستگاه رزقان در شهرستان شیروان ۱۶.۷ میلی متر ثبت شده است.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: میزان بارندگی در بجنورد هم ۲ میلی متر گزارش شده است.

خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرضه کشاورزی و باغی دارد.