به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- در حالی این روزها سیمان به عنوان مصالح اصلی ساختمانی در بازارهای رسمی خراسان شمالی به بهانه کاهش تولید ناشی از خاموشی های برق اوایل تیرماه نایاب است ،که در بازار غیررسمی این محصول ساختمانی به وفور یافت می شود.