برآورد می‌شود ۵۵ تا ۶۰ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی به علت نداشتن دسترسی به گوشی هوشمند و سامانه اندروید، نتوانند از طرح شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) بهره ببرند.

برآورد می‌شود ۵۵ تا ۶۰ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی به علت نداشتن دسترسی به گوشی هوشمند و سامانه اندروید، نتوانند از طرح شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) بهره ببرند.

به گزارش انتهاج، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی یکی از مشکلات اجرای طرح شاد، دسترسی نداشتن دانش آموزان و خانواده های روستایی به گوشی های هوشمند دانست.

عباس سعیدی از خانواده و اولیا در خواست همکاری کرد و افزود: با در اختیار قرار دادن گوشی های هوشمند این امر را تسهیل کنند، حتی اگر شده چند دانش آموز به صورت مشترک از یک دستگاه تلفن استفاده کنند.

وی ادامه داد: برآورد اولیه نشان می دهد، ۵۵ تا ۶۰ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی به علت نداشتن دسترسی به فناوری روز، نتوانند از مزایای آموزش مجازی استفاده کنند که البته این آمار هنوز نهایی نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی یکی از پیشنهادها را تامین تبلت رایگان برای دانش آموزان دانست و بیان کرد: این دانش آموزان که عمدتا در روستاها و یا حاشیه های شهرها سکونت دارند، به وسیله راهبران آموزشی و مدیران مدارس شناسایی می شوند و از خانواده ها و اولیا نیز انتظار می رود همکاری لازم را داشته باشند تا دانش آموز، به علت نداشتن گوشی اندروید، از دسترسی به برنامه های آموزشی در فضای مجازی بازنمانند.

وی تنها راهکار برای تداوم برنامه های آموزشی، استفاده از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: همچنبن دریافت برنامه های شبکه آموزش در برخی روستاهای استان میسر نیست و ۷۰۰ دانش آموز در ۱۲۰ روستای استان از دریافت برنامه های آموزشی این شبکه، در صدا و سیما نیز بی نصیب ماندند.

۱۸۰ هزار دانش آموز و پیش دبستانی در بیش از ۲ هزار باب آموزشگاه خراسان شمالی زیر نظر ۱۴ هزار معلم، تحصیل می کنن