بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی فیروزه رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان شمالی در خصوص فک پلمب انبار ۲۰۰ تن برنج احتکار شده و زمان و نحوه توزیع آن در شبکه تنظیم بازار استان خراسان شمالی توضیحاتی را در ویدئوی زیر ارائه داده است.