به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: در ۲ ماهه امسال، مراجعه به پزشکی قانونی با موضوع نزاع و درگیری و تشکیل پرونده در این باره نسبت به مدت مشابه پارسال ۳.۹ درصد افزایش یافت.