بجنورد– نشست میز انگور روز دوشنبه با مسئولیت خراسان شمالی در اتاق اصناف بجنورد در حالی برگزار شد که این رویداد کشوری، بدون حضور میهمان از سایر نقاط بود.

به گزارش انتهاج، قرار بود این رویداد کشوری با حضور مسئول کشوری از سازمان توسعه تجارت برگزار شود اما لغو پرواز در فرودگاه بجنورد، مانع از انجام این سفر شد.

گفته می شود، به علت لغو پرواز تهران-بجنورد،  میهمانان کشوری و سایر استان ها هم قبول نکردند به صورت زمینی، به بجنورد سفر کنند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این رویداد اقتصادی گفت: این سازمان در حوزه تجارت خارجی برنامه های مختلف دارد که در راستای توسعه صادرات غیر نفتی دنبال می شود که یکی از آن، برگزاری میزکالا است و با توجه به ظرفیت استان در محصول باغی  بویژه  انگور، مسئولیت برگزاری میز انگور و کشمش به این استان واگذار شده است.

امین قربانی اظهار داشت: در این رویداد تلاش داریم تا محدودیت و موانع تولید و صادرات محصول انگور در استان شناسایی شود.

وی افزود: همچنین تلاش می شود تا در این رویداد، برای تقویت واحدهای تولیدی تصمیم سازی و سیاست گذاری شود و توسعه زیرساخت های مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی میان بخش دولتی و غیردولتی باید در نشست با نهادهای مختلف محقق شود تا بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی هم در این رویداد اقتصادی گفت: امروز صادرات، موضوع حیاتی و وظیفه ای ملی است که باید تلاش کنیم تا کالا و خدمات با کیفیت و مطابق نیاز بازار و استانداردهای بین المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه شود.

خراسان شمالی از قطب های کشاورزی

محمد صمدی با بیان اینکه مهم ترین زمینه رونق تولید، صادرات است اظهار داشت: خراسان شمالی از قطب های کشاورزی و دارای توانمندی های بالقوه ای است که یکی از آنها، محصول انگور است.

برآورد می شود امسال ۱۷۵ هزار تن انواع انگور از ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار تاکستان خراسان شمالی برداشت شود.

از مجموع انگور تولیدی خراسان شمالی ۱۰۵ هزار تن کشمشی، ۷۰ هزار تن کلاهداری و مابقی شامل دیگر گونه ها است.

خراسان شمالی جایگاه پنجم کشور از نظر سطح تاکستان ها و رده دهم از حیث میزان تولید انگور را در میان استان های کشور دارد و بیش از ۴۲ درصد سطح باغ ها و ۵۷ درصد تولیدات باغی استان خراسان شمالی به انگور اختصاص دارد.

خراسان شمالی با جمعیت ۸۶۳ هزار نفر ۳۴۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که از این سطح ۳۰۰ هزار هکتار زراعی و ۴۴ هکتار باغی است.

  • منبع خبر : ایرنا