یزد- استاندار یزد گفت: تاکنون توسط اصناف به خصوص در راستای تنظیم بازار کارهای خوبی انجام گرفته و باید با نظارت و دقت بیشتر این روند با همکاری تمام اعضا و دستگاه‌ها در یزد و شهرستان‌ها ادامه داشته باشد.

به گزارش انتهاج، محمد علی طالبی در جلسه تنظیم بازار با قدردانی از همکاری این نهادها و موسسات افزود: حضور نهادهای مردمی و خیریه‌ها در کنار برنامه‌های دولتی نقش مهمی در کمک به مردم و حل بسیاری از مسائل دارد.

وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه همواره در شرایط حال از اهمیت زیادی برخوردار است و باید با همدلی، همکاری و برنامه‌ریزی، بیش از گذشته اقدام‌های مناسب را انجام داد.

استاندار یزد در ادامه از تلاش دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و همکاری خوب اصناف را در پیشگیری و مقابله با کرونا و موضوع های مرتبط قدردانی کرد و آن را خیلی ارزشمند ذکر کرد و گفت: این همکاری‌ها باید برای تحقق اهداف بیش از گذشته ادامه داشته باشد.

طالیی اظهار کرد: تاکنون توسط اصناف به خصوص در راستای تنظیم بازار کارهای خوبی انجام گرفته و باید با نظارت و دقت بیشتر این روند با همکاری تمام اعضا و دستگاه‌ها در یزد و شهرستان‌ها ادامه داشته باشد.