به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد – ایرنا – دیوارنگاری به عنوان هنری عمومی و مردمی دارای جایگاهی ارزشمند در زیبایی بصری شهر است. این هنر با اهداف گوناگون زیباسازی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شده و تاثیر بارزی در پویا سازی فضاهای شهری دارد.