به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

علی قربانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: علاوه بر آن، امضای این توافقنامه برنامه ایران هراسی که از سوی صهیونیست ها با همکاری برخی از کشورهای منطقه پیگیری می شد را نیز با شکست مواجه کرد و جمهوری اسلامی ایران توانست حقانیت خود را به جهان ثابت کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیت های برجام به رسمیت شناخته شدن حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در داشتن انرژی هسته ای و تایید صلح آمیز بودن این برنامه از سوی جهانیان بود، گفت: مخالفت برخی از کشورهای منطقه با توافق ایران در قالب برجام ناشی از ترس آنها از ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه بود و به هر شکلی به دنبال شکست کشاندن این توافق بودند که خوشبختانه با هوشیاری ایران آنها نتوانستند به اهداف خودشان برسند.
نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس دهم اظهارداشت : اگرچه خروج یکطرفه آمریکا از برجام تا حد زیادی اهداف مثبت این برنامه را به ناکامی کشاند، ولی این کشور نیز نتوانست به اهدافش برای خروج از برجام که همان به انزوا کشاندن کشورمان برسد و بسیاری از کشورهای اروپایی و دوستان سابق آمریکا تا حدودی راه خودشان را از این کشور جدا کردند.
قربانی اضافه کرد : اگرچه انتظاراتی که در توافقنامه برجام که به امضای کشورهای ۱+۵ به خصوص در حوزه های اقتصادی پیش بینی شده بود با خروج آمریکا تا حد زیادی بر روی کاغذ باقی ماند؛ ولی آمریکا نیز در اهدافش برای به صفر رساندن فروش نفت و سایر اقدامات دیگر ضد ایرانی به موفقیتی دست نیافت.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراف دولتمردان فعلی آمریکا نسبت به بی اثر بودن تحریم های یک جانبه این کشوربر علیه ایران در دوران دولت گذشته ( ترامپ) ، بازگشت مجدد آنها ( آمریکاییان ) به میز مذاکره را ناشی از دستاوردهای برجام دانست و اظهارداشت : با شروع این مذاکره مجدد ایران با کشورهای ۱+۵ برخی کشورهای منطقه از جمله صهیونیست ها را نگران کرد، چرا که آنها از موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه هراس دارند و آن را بر خلاف سیاست های اختلاف انگیز خودشان می دانند.
قربانی با بیان این که مذاکرات برجام به جامعه جهانی نشان داد که ایران به دنبال تنش‌زدایی است، افزود: در همین مدت کوتاه بعد از مذاکرات جدید برجام، این تنش زدایی در روابط منطقه مشاهده می شود و مصداق آن اظهار نظر جدید پادشاه عربستان در تمایل با ارتباط با ایران است.

این نماینده سابق مجلس گفت: دشمنان سعی دارند با امنیتی کردن برجام و منطقه، جمهوری اسلامی ایران را ناگزیر به دخالت در بحران‌های منطقه ای کنند و از این طریق ضمن تحلیل قدرت و تخلیه ظرفیت‌های نظامی ایران، فاز دوم این پروژه یعنی ایران هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در سایر کشورها را تشدید کنند.

قربانی هدف اصلی ایران هراسی را ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اعلام کرد و اظهارداشت : سیاست های سازنده نظام تاکنون توانست جلوی این تنش ها را بگیرد و به طور حتم در دوره پسابرجام الگوی رفتاری مناسبی برای تامین منافع و امنیت ملی کشور اندیشیده می شود.