به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای یزد، محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در خصوص برگزاری جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات اظهار کرد: نهمین جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات سه شنبه، چهارم آذرماه ۹۹ برگزار می شود.

وی افزود: از آنجا که مرکز بین المللی قنات از زیرمجموعه های یونسکو محسوب می شود، شورای حکام عملکرد این مرکز را مورد پایش قرار می دهد و برنامه های آتی را تصویب می کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که معاون آب و ابفای وزارت نیرو از سوی وزیر نیرو به عنوان رئیس شورای حکام منصوب شده،  گفت: رئیس مرکز آب شناسی یونسکو و نمایندگانی از کشورهای مختلف عضو این شورا هستند.
وی در خصوص این جلسه اظهار کرد: در این شورا،  معاون آب و ابفای وزارت نیرو گزارشی از عملکرد،  اهداف و برنامه های مرکز بین المللی قنات ارایه می کند و سپس با نظر کلیه اعضا برنامه های آتی مرکز تصویب خواهد شد.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: برنامه های این مرکز در راستای توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه قنات و سازه های آبی تاریخی و همچنین شناسایی و تدوین میراث ناملموس تمدن کاریزی که در گذشته در کشور ما جاری بوده، می باشد.