بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر محمدعلی شجاعی در بازدید از مرکز نگهداری نوجوانان پسر بدسرپرست و بی سرپرست طنین احسان، اظهار داشت: از ابتدای سال تلاش کردیم علاوه بر شنیدن مسائل و مشکلات به صورت عملی از مراکز مربوط به نگهداری اقشار مختلف تحت حمایت بهزیستی بازدید داشته باشیم و برای حل آنها با حضور معاونان اقدام کنیم.

هم افزایی استانی برای برای حل مشکلات نوجوانان بد سرپرست

دکتر شجاعی افزود: برای حل مشکلات کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست دختر و پسر باید از یک هم افزایی استانی برخوردار شویم چرا که آنان به مانند دیگر فرزندان، آینده سازان این مرز و بوم هستند.

استاندار خراسان شمالی در این بازدید با اختصاص زمین برای ساخت مجتمع خیران در بجنورد موافقت کرد و گفت: اکنون که خیری پای کار است و قصد ساخت این مجتمع را دارد، زمین مورد نیاز را ما تامین می کنیم و معاون سیاسی استانداری تا یک هفته آینده، جلسه ای با منابع طبیعی، بنیاد مسکن و شهرداری برای اختصاص زمین در مکانی مناسب، با متراژی که مورد نیاز خیر است، برگزار و تکلیف این موضوع را مشخص کند.

دکتر شجاعی خطاب به معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی خود هم تاکید کرد: در قالب یک تعاونی یا هر شکل دیگری که بتوان موضوع مهارت آموزی نوجوانان این مرکز و مرکز دختران را در حین تحصیل پیگیری کرد، تعریف و اجرایی شود.

دکتر شجاعی در ادامه خطاب به نوجوانان مرکز طنین احسان مطرح کرد: اتفاقاتی در زندگی شما بود که خودتان در آن نقشی نداشتید اما آینده و موفقیت شما به تلاش امروزتان بستگی دارد و بنابراین سرنوشت خود را به زندگی گذشته گره نزنید و برای آینده ای روشن تلاش کنید.

وی ادامه داد: معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری با سازمان و مدیریت و برنامه ریزی برای تامین تجهیزات و حقوق و مزایای افراد شاغل در مراکز نگهداری نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست نشست داشته باشد و معاون سیاسی استانداری نیز برای حل مشکلات پزشکی این مراکز با دانشگاه علوم پزشکی جلسه ای برگزار کند.

بر اساس این گزارش مرکز طنین احسان به عنوان تنها مرکز بزرگسال استان محل نگهداری پسران ۱۴ تا ۱۸ سال بدسرپرست و بی سرپرست می باشد.