یزد– نوسازی و ساماندهی تابلوهای راهنمای بافت تاریخی یزد برای هدایت مسافران و گردشگران، توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد اجرا شد.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، در راستای هدایت و راهنمای مسافران و گردشگران، نوسازی و ساماندهی تابلوهای راهنمایی بافت تاریخی یزد اجرا شد.

سید علیرضا رسولی رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد با اشاره به اهمیت بافت تاریخی و هدایت گردشگران و معرفی جاذبه های تاریخی یزد گفت: تابلو های راهنما از جمله مهم ترین منابع اطلاع رسانی به گردشگران و مسافران هستند و نصب و ساماندهی تابلوهای گردشگری به ویژه در بافت تاریخی نقش موثری در توسعه گردشگری شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تابلو های بافت تاریخی به دلیل گذشت زمان و فرسایش و دیگر عوامل فیزیکی در طول زمان مستهلک و نیاز به تعویض و نوسازی داشتند از اجرای فاز اول عملیات ساماندهی تابلوهای مذکور با ساخت و نصب بیش از ۱۰۰ تابلو خبر داد و تصریح کرد: فازهای تکمیلی با طی مراحل اداری مالی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

یزد8