بجنورد – آیین تکریم و معارفه عبدالمجید نژاد صفوی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در حالی برگزار شد که علیرضا مصطفی زاده مدیرکل سابق در این مراسم حضور نداشت.

به گزارش انتهاج، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از احداث ۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن درخراسان شمالی خبر داد.
مهدی عبوری گفت: در مرحله نخست طرح ملی، اقدام تولید مسکن در خراسان شمالی بیش از پنج هزار واحد بود و در مجموع در قالب این طرح، حدود ۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در این استان اجرا می شود.
وی اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امید، طرح تامین مسکن و اجرای اقدام ملی است و خراسان شمالی از استان هایی است که بخش بزرگی از سهم خود را در مرحله نخست، محقق کرده است.

ایجاد ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۹ هزار شغل غیر مستقیم در اقدام ملی تولید مسکن

وی با اشاره به نقش صنعت ساخت و ساز در اشتغالزایی گفت: در اقدام ملی تولید مسکن، ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۹ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در ادامه از احداث پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در قالب طرح ابرار (اقدام برای راه‌های روستایی) از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و در مدت ۲ سال خبر داد.
عبوری خاطر نشان کرد: امید می رود در قالب طرح ابرار اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت و ارتقای شاخص راه روستایی در خراسان شمالی انجام شود.
وی افزود: در خراسان شمالی، چهار هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد و شاخص بهره مندی روستاییان از راه مناسب، ۵۰ درصد است.

سکونت ۹۰ هزار نفر در حاشیه های شهر از دغدغه‌های خراسان شمالی

عبوری، سکونت ۹۰ هزار نفر در حاشیه های شهر را از دغدغه‌های خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی و توانمندسازی مناطق حاشیه ای و بافت فرسوده شهری است و در این زمینه طرح بازآفرینی شهری پیگیری می شود.
وی یادآور شد: جمعیت شهری در خراسان شمالی از میانگین کشوری پایین تر است، البته این هم فرصت و هم تهدید به شمار می رود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید به ایجاد زیرساخت های توسعه و اشتعال در روستاها سرعت داده شود تا از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری شود.