به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

براساس داده های مرکز کنترل و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، شاخص کیفی هوای بجنورد ۱۱۴ است که این وضعیت برای گروه های حساس، ناسالم تلقی می شود.

در شاخص سنجش هوا وضعیت صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام گروه های سنی، ۲۰۱ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.

به گفته کارشناسان محیط زیست خراسان شمالی، وجود ریزگرد و آلودگی هوا ناشی از افزایش تردد خودروها و همچنین شرایط توپوگرافی و کاسه ای شکل بودن شهر ۲۲۰ هزار نفری بجنورد موجب شده است تا هوای مرکز استان خراسان شمالی هر از چند گاهی در وضعیت ناسالم قرار بگیرد.

آلودگی هوای مرکز خراسان شمالی تنها در یک نقطه قابل سنجش و اندازه گیری است و تنها ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان در جوار اداره کل حفاظت محیط زیست استان مستقر است.

هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرده است که جوی ناپایدار از عصر امروز بر استان حاکم می شود که در صورت بارش باران هوای بجنورد هم تلطیف خواهد شد.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.