مشهد – براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش انتهاج، شاخص کیفی هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط سالم و مرز پاکی قرار دارد.

اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۸۸ در شرایط سالم قرار دارد.

با توجه به کاهش میزان آلاینده‌ها از تعداد ایستگاه‌های دارای هوای ناسالم هم کاسته شده و هیچ منطقه‌ای در شهر هوای ناسالم ندارد.

ایستگاه های سمزقند، سرافرازان و نخریسی دارای هوای پاک هستند و دیگر مناطق هم هوای سالم دارند.

  • منبع خبر : مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشه