بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا،پارسی پور با اشاره به اینکه می توان این پروژه ها را به سه بخش با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰، بالای ۶۰ و کمتر از ۶۰ درصد تقسیم کرد، گفت: از تعداد پروژه های مذکور، ۵۰۰ پروژه بالای ۸۰ درصد، ۸۰۰ پروژه کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: پروژه های نیمه تمام نیاز به حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد تا تکمیل شود.

پارسی پور ادامه داد: متاسفانه سفره پروژه های نیمه تمام در استان خیلی باز شده و باید تلاش شود تا تعداد آن ها کاهش یابد.

وی در ارتباط با پست های بلاتصدی در استان نیز اظهار کرد: ۴۲ درصد از پست های ۲۴ دستگاه مشمول نظام بودجه استان بلاتصدی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر نیروهای قراردادی مشغول بکار در این دستگاه ها نیز در نظر گرفته شود، میزان پست های بلاتصدی استان به ۳۳ درصد می رسد.

بررسی پروژه بافت فرسوده حکیم در کمیته فنی شیروان در راه و شهرسازی خراسان شمالی