بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از مهر، رئیس جمهور در این سفر یک روزه برای سخنرانی در جمع عموم مردم به شهرستان شیروان به عنوان دومین شهر خراسان شمالی سفر می کند و همچنین قرار است فاز یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور وی به بهره‌برداری برسد.

حضور در نشست شورای اداری و نشست خبری از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور است.

همچنین رئیس جمهور در سفر به خراسان شمالی از ۱۳۲ پروژه در قالب ۳۰ طرح به طور متمرکز بهره‌برداری می کند.

رئیس‌جمهور برای سفری ۲ روزه به خراسان شمالی می‌آید+برنامه‌ها‌