زرند – رئیس اوقاف شهرستان زرند از وقف یک باب ساختمان نو ساز با هدف برگزاری مراسم های مذهبی و عزاداری دهه فاطمیه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش انتهاج، حجت الاسلام ابوالقاسم قادری با اشاره به ثبت مورد وقف جدید در شهرستان زرند گفت: توسط خیر نیکوکار مهدی قلی زاده ساختمان نو ساز به منظوراستفاده به عنوان تکیه فاطمیه وقف شد.

وی افزود: این ساختمان با ۲۰۰ متر مربع عرصه و اعیان با هدف برگزاری مراسم های دینی و مذهبی خصوصا برگزاری مراسم های عزاداری در ایام فاطمیه وقف شده است.

حجت الاسلام قادری با بیان اینکه از ابتدای امسال سه مورد وقف در شهرستان زرند محقق شده است، اظهار کرد: طی یک سال گذشته به همت واقفان خیراندیش هفت مورد وقف انتفاعی و وقف منفعتی در این شهرستان ثبت شد.

وی با بیان اینکه وقف با هدف رفع نیازهای روز جامعه و ثبت موقوفات در خدمت به مردم از مهمترین ضروریات است، خاطر نشان کرد: طی چندین سال گذشته سازمان اوقاف توجه ویژه ای به سمت ترویج وقف های نوین با کارکرد اجتماعی داشته است.