به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

رییس گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت : براساس اعلام مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم سال گذشته در روستاهای کشور حدود ۳۷.۷ درصد بود که این تورم در سطح روستاهای استان خراسان شمالی به ۴۱.۳ درصد رسید.
اسماعیل براتی روزپنجشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود : همچنین در این مدت میانگین نرخ تورم در روستاهای این استان حدود دو درصد از نرخ میانگین استانی که ۳۹.۶ درصد اعلام شد، بیشتر بود.
وی بدون اشاره به دلایل بالا بودن نرخ تورم در روستاهای استان خراسان شمالی اظهارداشت : در مجموع نرخ تورم خانوارهای شهری استان نیز در سال گذشته طبق بررسی مرکز آمار ایران حدود ۲.۶ در صد از میانگین شهرهای ایران نیز بالا تر بود و این آمار بیانگر بالا بودن هزینه خانوارهای شهری و روستایی در این استان نسبت به سایر استان های کشور است.

رییس گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی بیشترین نرخ تورم درگروه کالاهای غیر خوراکی را شامل ذخانیات و حمل و نقل به ترتیب با حدود ۶۰ و ۵۸.۲ درصد اعلام کرد و اظهارداشت : این در حالیست که بیشترین نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با ۶۵.۶ درصد مربوط به روغن و چربی و پس از آن نیز خوراکی و آشامیدنی با ۴۱.۵ درصد اختصاص یافت.
وی نرخ تورم در گروه پوشاک و کفش را در سال گذشته در این استان ۴۵.۱ درصد اعلام کرد که از میانگین کشوری بالا تر بود.
در مجموع براساس اعلام مرکز آمارد ایران تورم سالانه( ۹۹) برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,۶ درصد و ۴٠.۶ درصد بود که برای خانوارهای شهری ٢,۴ درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٩ درصد افزایش داشته است.
اگرچه تاکنون بررسی میدانی از سوی مراکز مختلف آماری ملی و استانی برای رسیدن به دلایل گرانی مایحتاج عمومی مردم استان خراسان شمالی نسبت به سایر استان های کشور انجام نشد، ولی کارشناسان اقتصادی عقب ماندگی حوزه زیرساختی به خصوص در حوزه راهها اعم از هوایی، زمینی و ریلی و عقب ماندگی حدود ۲۰ درصدی در زیرساخت راههای روستایی، نبود واحدهای بزرگ تولید پوشاک، خام فروشی محصولات تولیدی استان و دوری از مراکز تولید را از دلایل اصلی تاثیرگذار در گرانی مایحتاج عمومی این استان نسبت به سایر استان های کشور می دانند.
استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد از این جمعیت در روستاها و مابقی در شهرها سکونت دارند و از لحاظ سهم اشتغال نیز حدود ۴۰ درصد از اشتغال استان در حوزه کشاورزی و مابقی در حوزه صنعت و خدمات است.