اسفراین– در دومین روز از هفته پدافند غیرعامل ، رزمایش دور میزی حمله بیوتروریستی به تصفیه خانه آب در شهرستان اسفراین برگزار شد.

به گزارش انتهاج، طاهر رستمی در این رزمایش به موضوع اهمیت پدافند غیرعامل در برنامه ریزیها اشاره کرد و گفت: پدافند غیرعامل بعنوان عاملی مهم در تهدیدات و شرایط بحرانی است که باعث می شود با پیشگیری و برنامه ریزی درست در شرایط نا امن، بهترین برنامه ریزیها را جهت اقدامات آنی داشت تا شاهد خسارات کمتر باشیم.

طاهر رستمی ادامه داد: در پدافند غیرعامل همه نهادها، دستگاههای اجرایی و مردم درگیر مسئله و اقدامات پیشگیرانه می شوند و این در حالی است که در پدافند عامل نیرو های مسلح و عملیاتی ورود پیدا کرده و اقدامات مربوطه را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه یک لحظه غفلت در این زمینه می تواند خسارات جبران ناپذیری را تحمیل کند اظهار کرد: مسئولین امر باید برای تمامی تهدیدات و مواردی که می تواند سلامت و امنیت یک جامعه را با تهدید مواجه می کند، برنامه ریزی و پیش بینی لازم را انجام دهند.

فرماندار اسفراین هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی و هم افزایی دستگاهها و همچنین احصاء امکانات عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم در هنگام بروز تهدیات و شرایط بحران از تمام ظرفیت شهرستان استفاده کرد.

رستمی با تاکید بر این مسئله که اتخاذ تصمیمات منطقی و آنی در کنار آمادگی دستگاهها می تواند میزان خسارات را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ گفت: تهدیدات امروز پیچیده و متنوع هستند و متناسب با آن باید سطح آمادگی بالاتر رود.

وی ضمن تاکید به مستحکم نمودن تاسیسات دستگاهها افزود: ایمن سازی، استتار و اختفا و کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان اسفراین در پایان سخنان خود خواستار شناسایی و احصاء کلیه امکانات بخش دولتی، عمومی و خصوصی توسط دستگاهها شد تا در صورت لزوم در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم بعمل آید.

عطایی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی نیز در ادامه گفت : پدافند غیرعامل بیان می کند که در شرایط عادی و صلح باید سطح آمادگی دستگاهها را بالا برد و از لحاظ آموزش، امکانات و تجهیرات در سطحی قرار گرفت که سد حملات احتمالی خرابکارانه دشمنان در هر زمینه ای تشکیل شود.