یزد– معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: در راستای کمک به تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهرداری و ‌برخی از دهیاری‌های شهرستان بهاباد، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرستان بهاباد پرداخت شد.

به گزارش انتهاج، محسن صادقیان ‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در راستای کمک به ۳۱ شهرستان کمتر برخوردار کشور مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبار ماده ۵۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور به شهرداری و تعدادی از دهیاری های شهرستان بهاباد پرداخت شد.
‌وی افزود: اعتبار مذکور برای کمک به تکمیل پروژه های عمرانی مورد تایید بوده و دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ‌یزد با تشکیل کمیته ای از نمایندگان فرمانداری و بخشداری بر اجرای این پروژه ها نظارت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری و دهیاری‌ها به گونه ای برنامه ریزی نمایند که پروژه های ‌مطرح شده در قالب اعتبار پرداخت شده هزینه کنند و به اتمام برسند.