قزوین – رئیس سازمان صمت استان قزوین از پرداخت  ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید، بازسازی، نوسازی و بند الف تبصره ۱۸ طی سال جاری خبر داد.

به گزارش انتهاج ، سعید نبیل در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ابتدای این جلسه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب رونق تولید و مصوبات کارگروه ارائه کرد.

وی همچنین در ادامه از ثبت نام ۲۳۵ تسهیلات در سامانه بهین یاب امسال خبر داد و افزود : تاکنون ۲۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در استان قزوین پرداخت شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین همچنین به ثبت نام ۲۹۵ فقره درخواست تسهیلات در سامانه بازسازی و نوسازی اشاره کرد و گفت: در استان قزوین تاکنون تعداد ۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده است که در پرداخت رتبه ۳ کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه در تشریح برش استانی بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت ابلاغی وزارت صمت گفت: سهم استان قزوین از این اعتبار هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی میباشد که با تحقق آن برای پنج هزار ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

کامران لشکری اظهار کرد : تاکنون ۱۶۱ فقره درخواست تسهیلات ثبت شده است و در همین راستا تاکنون ۴۵ طرح جهت اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان به بانکهای عامل استان معرفی گردیده است که سه فقره تسهیلات در استان قزوین از محل تبصره ۱۸ به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد :طی هفته گذشته ۲۶ فقره توسط کمیته بررسی در بخش صنعت مورد بازدید قرار گرفت که ۲۰ مورد موافقت این کمیته قرار گرفت.