بجنورد-  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: پروژه های آبخیزداری خراسان شمالی با سیلاب های اخیر آبگیری شدند.

بجنورد معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: پروژه های آبخیزداری خراسان شمالی با سیلاب های اخیر آبگیری شدند.

به گزارش انتهاج، محمد فرامز یکی از پروژه های آبخیزداری اجرا شده که در جریانات سیلابی سال جاری آبگیری شد، پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز جهان اسفراین عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت سد مذکور ۴۰۰ هزار متر مکعب است، ادامه داد: مساحت این حوزه ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار است که فاز یک این پروژه ۴۵ هکتار بوده است که طی سیلاب های اخیرآبگیری شد.

به گفته فرامز فاز یک پروژه آبخیزداری این حوزه آبخیز اجرایی شده است که در جریانات سیلابی اخیر به طور کامل آبگیری شد و از بروز خسارت به سایر زیرساخت ها جلوگیری کرد.

وی در انتها دیگر پروژه های آبگیری شده را اینگونه اعلام کرد: پروژه های آبخیزداری دیگری همچون بندخاکی گزی در جاجرم، پروژه پخش سیلاب گرمه از دیگر پروژه هایی بودند که طی چند روز اخیر با سیل ها آبگیری شدند.