سنندج – استاندار کردستان گفت : مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان باید تلاش خود را برای جذب اعتبارات در راستای تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه های عمرانی چندبرابر کنند.

به گزارش انتهاج ، بهمن مرادنیا در جلسه پیگیری وضعیت اعتباری پروژه های استان کردستان در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد : سال گذشته پیگیری های مناسبی برای جذب اعتبارات در بخش های مختلف صورت گرفت به نحوی کە بیشترین وقت در سازمان برنامه و بودجه برای تعین تکلیف و تخصیص اعتبار پروژه ها صرف شد.

وی افزود : در سال آینده مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان باید تلاش خود را چند برابر کنند و از وزرای مربوطه وقت بگیرند و پروژه های خاص و اولویت دار را پیگیری و به سرانجام برسانند.

مرادنیا با اشاره به اینکه تعداد زیادی پروژه در سطح کشور پراکنده است ، خاطر نشان کرد : کسی در مرکز برای پروژه های استان دل نمی سوزاند، لذا لازم است که ما خود با جدیت پیگیر این امر باشیم و در راستای تامین اعتبار مورد نیاز برای تسریع در بهره برداری از آنها تلاش کنیم.

استاندار کردستان با بیان اینکە تعداد زیادی پروژە بلاتکلیف دراستان وجود دارد کە برای آنها هزینە زیادی شدە است و با صرف مقدار اعتبار دیگری بە بهرە برداری می رسند، یادآور شد : این طرح‌ها می توانند برای استان اشتغال و درآمد در پی داشتە باشند و حیف است کە پروژە هایی از این دست همچنان بلاتکلیف بمانند.

مرادنیا تصریح کرد : در سفر آتی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور بە استان کردستان تلاش خواهیم کرد کە اعتبارات قابل توجهی برای اتمام برخی پروژەهای نیمە تمام و مهم دریافت کنیم.