معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از پروژه های عمرانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی بازدید کرد و در نشستی تخصصی به بررسی مسائل مربوط به این دانشگاه پرداخت.

غلامرضا هوائی در این نشست گفت: برای هدف و نه مسیر، اعتبار هزینه می کنیم و باید با هدف و برنامه زمان بندی مشخص کارها انجام شود. هوائی بر ورود دانشگاه فرهنگیان با همکاری آموزش و پرورش برای کار مهارتی مشترک با هدف امید بخشی و پر کردن فاصله میان سال دوازدهم دانش آموزان و دوران دانشگاه تاکید کرد و افزود: با آموزش روش های مهارتی می توانیم آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم چرا که دانش آموزان باید برای تغییر و جهش آمادگی داشته و به راحتی با موضوع برخورد کنند. هوائی دانشگاه را نماد فرهنگی یک شهر توصیف کرد و گفت: سردر و مکان جانمایی دانشگاه مهم است و باید در بهترین نقطه یک شهر باشد. تکمیل پروژه حیات طیبه دانشگاه فرهنگیان از دیگر مباحث این نشست بود که هوایی در این خصوص گفت: برآورد مالی این پروژه اعلام شود تا طی تفاهم نامه ای بین دفتر فنی استانداری و دانشگاه فرهنگیان روند اجرای و تکمیل پروژه برنامه ریزی شود.