یزد– معاون طرح وتوسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد، از برقدار شدن پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت رستاق خبر داد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، علیرضا رفیعی ضمن اشاره به اینکه با تلاش همه عوامل موثر در این پروژه، ترانس‌های T3 و T4، باسبار‌های ۴۳ و ۴۴ و کوپلاژ ۲۰ کیلوولت پست رستاق شهرستان اشکذر برای اولین بار برقدار شده است، افزود: این اقدامات مطابق با اهداف زمانی برنامه‌ریزی شده برای راه اندازی پروژه تا قبل از پیک بار ۱۴۰۰ انجام شده است.

معاون طرح‌وتوسعه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، مشخصات این پست را دو دستگاه ترانس۶۳ به ۲۰ کیلوولت هر یک به ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر، ۱۲ فیدر بار در بخش ۲۰ کیلوولت، ۲ فیدر خازن و ۲ فیدر تولید پراکنده بیان کرد.

وی کاهش بار پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت صدوق، کاهش افت ولتاژ در انتهای فیدر فشار متوسط و تامین بار متقاضیان جدید منطقه و کاهش تلفات انرژی را از اهداف پروژه مذکور دانست که با اعتبارات داخلی این شرکت به اجرا در آمده است.