مشهد– به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : با گزارش تولید کره حیوانی در یک کارگاه غیرمجاز ، تیم کارشناسان بهداشت محیط ، رئیس اداره تعزیرات حکومتی و کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه حاضر شدند.

مهندس سعید یگانه پور افزود : کارشناسان با نمونه برداری از کره حیوانی تولید شده و توقیف چهار تن کره موجود در سردخانه، کارگاه را تا تعیین تکلیف قانونی پلمپ کردند.

وی نداشتن مجوزهای قانونی و بهداشتی، تولید مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی، استفاده از رنگ غیرمجاز در تولید کره و تقلب در تولید کره حیوانی با افزودن مارگارین و فروش این کره با عنوان کره حیوانی در بازار را از جمله تخلفات صاحب این کارگاه اعلام کرد.

یگانه پور از همه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تولید مخفیانه و بدون مجوز مواد غذایی، مراتب را هرچه سریع تر با شماره سامانه ۱۹۰وزارت بهداشت در میان بگذارند .