به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مهندس محمدرضایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اینک مبارزه شیمیایی با سن مادر گندم در مناطق گرم این استان از جمله اسفراین، گرمه، جاجرم به پایان رسیده است و سمپاشی در مناطق معتدل و خنک استان نیز آغاز شده است.

وی مناطق خنک استان را شامل کشتزارهای فاروج، شیروان، بخش هایی از بجنورد، اسفراین و مانه و سملقان دانست و افزود: کشاورزان باید در سمپاشی شتاب کنند تا سن مادر به پوره تبدیل نشود.

وی گفت: مبارزه شیمیایی با سن گندم در مناطق زودکشت استان علیه سن گندم به نسبت خوب بوده است، هم اینک مبارزه در زراعت تاخیری باید به موقع انجام شود.

وی با بیان اینکه پیش بیینی می شود تا سطح مبارزه علیه سن مادری تا ۱۵ هزار هکتار برسد اظهار داشت: در سال جاری بارندگی کم بوده است، سن گندم در محیط گرم فعالیت بیشتری دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: جمعیت سن گندم در اماکن زمستان‌گذران این آفت نسبت به سال زراعی گذشته ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و به همین علت سمپاشی کشتزارها باید در دستور کار گندم‌کاران باشد.

رضایی اظهار داشت: سن گندم مهم ترین و خسارت زاترین آفت در حوزه کشاورزی است، هر ساله ۶۰ تا ۶۵ درصد از سطح اراضی زراعی استان زیر کشت غلات از جمله گندم و جو می رود که فعالیت این آفت گسترده ترین آفت در حوزه کشاورزی است.

وی اظهار داشت: آفت سن مادر در کمیت مزارع اثر می گذارد اما سن پوره علاوه بر کمیت در کیفیت گندم و در نهایت آرد نیز موثر است که به اصلاح آرد را تلخ خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مبارزه هر هکتار سن مادر معادل مبارزه با ۱۰ هکتار کشتزاری است که دارای سن پوره است، علاوه بر آن بر کیفیت گندم نیز تاثیر خواهد گذاشت.

کشاورزان سال گذشته در سطح حدود ۲۰ هزار هکتار با سن مادر و پوره گندم به موقع مبارزه کردند.

۹۸ هزار هکتار از دیمزارها و ۴۷ هزار هکتار از کشتزارهای آبی خراسان شمالی امسال زیر کشت گندم رفته است.

میانگین عملکرد برداشت گندم در هر هکتار از اراضی دیم این استان هزار و ۱۰۰ کیلوگرم و در اراضی آبی سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است.

استان خراسان شمالی در تولید گندم دیم رتبه ۱۶ و گندم آبی رتبه ۱۸ کشور را دارد.

خراسان شمالی با جمعیت بیش از ۸۶۳ هزار نفر ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح ۳۰۰ هزار هکتار کشتزار است و بیش از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه فعالیت می‌کنند، این استان بیشترین شاغل در بخش کشاورزی را دارد.

بیشترین شاغلان استان در بخش کشاورزی اشتغال دارند.