مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی از پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد‌های کودک در این استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی از پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد‌های کودک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری انتهاج مرکز خراسان شمالی، اسماعیل قربانی با اشاره به اینکه در این دوره بحرانی با احترام به مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و ابلاغ دسـتور تعطیلی، مهد‌های کودک غیرفعال شدند، گفت: این پویش با هدف کمک به مهدهای کودک ایجاد شد.
وی از عموم مالکان مهدهای کودک خواست تا به عشق کودکان این سرزمین به پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهدهای کودک استیجاری بپیوندند.
این مقام مسئول با اشاره به کشوری بودن این پویش افزود: اداره کل بهزیستی خراسان شمالی برای حمایت از مالکانی که همه و یا بخشـی از اجاره مهدهای کودک را در زمان تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا می بخشند، با اهدای نشان «حامی کودک» و لوح، تجلیل می کند.