به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا -فعالیت هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم درحالی ماههای آخر خود را سپری می کند که با مشارکت دولت و خیرین مدرسه ساز سرانه فضای آموزشی این استان بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفت.