تبرزی – به گزارش انتهاج به نقل از فارس، بابک نجاتی فوق تخصص خون وانکولوژی اظهار داشت: پیوند آلوژنیک آنریلیتد به مواردی گفته می شود که فرد بیمار و دهنده فامیل نبوده و قرابت ژنتیکی کامل نداشته و با اهداءو فرآوری سلولهای بنیادین به بیمار گیرنده پیوند زده می‌شود.

فوق تخصص خون و انکولوژی گفت: بیمار آقای ۲۸ ساله مبتلا به لنفوم هوچکین ( نوعی سرطان خون ) مقاوم به داروهای شیمی درمانی و سلیر درمان‌ها بوده و کاندید پیوند شده و به علت نداشتن دهنده با همکاری مرکز سلولهای بنیادین ایران و بیمارستان شریعتی تهران یکی از هموطنان ارامنه کشورمان که در کشور اوکراین ساکن هست دهنده سلول‌های بنیادین خود به بیمار شد.

نجاتی ادامه داد: سلول های بنیادین اهداء شده با هماهنگی‌های لازم و تحت شرلیط خاصی که باید به دور از تابش اشعه ایکس ( دستگاه ایکی ری فرودگاهی) به تبریز منتقل و پس از فرآوری به بیمار پیوند زده شد.

اهمیت انجام این نوع پیوند ها در تبریز

نجاتی با اشاره به اهمیت انجام این نوع پیوند ها در تبریز اضافه کرد: انجام این نوع پیوند ها موجب لینک شدن مرکز پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مرکز سلول‌های بنیادین و مغز استخوان کشور شده و نیز در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه تبریز نیز مفید خواهد بود.

وی وضعیت بیمار را مساعد دانسته و بیان داشت: بیمار پس از پیوند تحت درمان‌های خاص قرار گرفته و با اتخاذ تدابیر مراقبتی خاص این پیوند با موفقیت انجام یافته و حال عمومی بیمار مساعد و رو به بهبود می باشد.

نجاتی گفت: به دلیل حساسیت خاصی که این نوع پیوند ها دارد ازاین رو بدون همکاری های مستمر بین بخشی این امر میسر نبوده و بنده از این تریبون استفاده کرده و از مرکز سلولهای بنیادین ایران،بیمارستان شریعتی تهران،دکتر موثق پور و خانم دکتر شاه محمدی و سایر اساتید و فلوهای محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم.