به گزارش انتهاج یزد– محسن شیر غلامی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق اعلام نمود؛خوشبختانه با پیگیری های انجام شده با شرکت فراورده های نفتی، از ابتدای سال جاری مجموع تحویل سوخت مایع (گازوئیل)به‌نیروگاه های استان نسبت به سال گذشته به طور متوسط حدود ۷۰% افزایش یافته‌است.هم‌اکنون ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه های استان ۶۰% می باشد که با پیگیری های انجام شده، انتظار می رود برای فصل سرما ظرفیت سازی قابل قبولی برای سوخت مایع نیروگاههای استان داشته باشیم.