رئیس محیط زیست بجنورد در ارتباط با ابراز نگرانی فرمانده نیروی انتظامی بجنورد در ارتباط با افزایش حمله پلنگ به روستاییان بجنورد، علت اصلی حمله این گونه حیوانی به روستاییان بجنورد را ورود انسان به زیستگاه های پلنگ عنوان کرد.

رئیس محیط زیست بجنورد در ارتباط با ابراز نگرانی فرمانده نیروی انتظامی بجنورد در ارتباط با افزایش حمله پلنگ به روستاییان بجنورد، علت اصلی حمله این گونه حیوانی به روستاییان بجنورد را ورود انسان به زیستگاه های پلنگ عنوان کرد.

به گزارش انتهاج، خالقی در توضیح این حمله به یکی از روستاییان در حوالی روستای قره نوده گفت: در حقیقت این حمله در ارتفاعات صورت گرفته بود و فرد روستایی وارد زیست گاه پلنگ شده بود.

وی تنها موردی که پلنگ به منطقه روستایی نزدیک شده مربوط به دو شب گذشته دانست و اظهار داشت: چندین قلاده سگ به پلنگ نزدیک شده بودند و این حیوان سبب زخمی شدن یک قلاده سگ شده بود.

خالقی همچنین بیان کرد: در ارتباط با این حمله در حوالی روستای ناوه به یک فرد نیز این اتفاق در یک دره به وقوع پیوسته و در نزدیک روستا نبوده است.

وی با تاکید بر انسان گریز بودن پلنگ افزود: پلنگ جایی که بتواند به انسان نزدیک نمی شود، در مواردی که حمله صورت گرفته بود انسان موجب تحریک پلنگ شده است، بطوریکه با همراه آن‌ها چوب دستی، تبر، اسلحه و … بوده و حیوان احساس خطر کرده است.

این مقام مسئول، کم شدن منابع غذایی پلنگ را یکی از عللی دانست که سبب می شود تا گاهی این گونه حیوانی به برخی از روستاها نزدیک شود.