به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مهران حیاتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مجموع کل سطح زیر کشت غلات این شهرستان را در سال زراعی جاری ۳۲ هزار هکتار دانست و گفت: از این میزان ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار گندم آبی، ۱۵ هزار هکتار گندم دیم، چهار هزار هکتار جو آبی و مابقی هم جو دیم است.

وی گفت: کاهش بارندگی ها به ۴۰ درصد از کشتزارهای گندم آبی به میزان ۴۳۴ میلیارد ریال، گندم دیم به میزان ۴۰ درصد و به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال، جو آبی به میزان ۲۵ درصد به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال و جو دیم نیز به میزان ۴۰ درصد و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال خسارت زده است.

حیاتی به کشاورزان خراسان شمالی توصیه کرد که در شرایط خشکسالی در مزارع آبی از آبیاری نوین و در مزارع دیم از بذرهای کم آب طلب استفاده کنند.

براساس داده های آماری سازمان جهاد کشاورزی استان ۲۰ درصد سطح زیر کشت جو آبی و ۳۵ درصد جو دیم استان مربوط به شهرستان شیروان است.

سال گذشته ۴۰ هزار تن گندم در این شهرستان تولید شد.

شهرستان ۱۵۷ هزار نفری شیروان در سال های اخیر دوران خشکسالی و کم‌آبی سختی را به خود دیده و حتی در مناطق مختلف به ویژه تعدادی از روستاها مردم برای تامین آب شرب با مشکل مواجه شده اند.

این شهرستان ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد که ۱۲ هزار بهره بردار از این بخش ارتزاق می کنند.

اداره کل هواشناسی اعلام کرده است که میزان بارندگی در استان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد کاهش دارد.

براساس این گزارش از ابتدای مهرماه پارسال تا ۲۰ فروردین ماه امسال میانگین بارش استان تنها ۹۴.۱ میلی متر بوده است.