به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- کمبود آب و علوفه ناشی از خشکسالی شدید و فشار گرسنگی و تشنگی ، وحوش منطقه حفاظتی گلیل در شهرستان شیروان در خراسان شمالی را راهی روستاها کرد.