به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: شرایطی که به واسظه شیوع ویروس کرونا در سیستم آموزشی ایجاد شد، فرصتی بروز مهارت های نوین و نوپا از جمله "تولید محتوا در فضای مجازی و سواد دیجیتال" برای معلمان ایجاد کرد.