یزد- امام جمعه یزد گفت: بیماری کرونا نباید بهانه‌ای برای پرهیز افراد از روزه گرفتن شود.

به گزارش انتهاج،آیت الله محمدرضا ناصری یزدی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان( شنبه هفته آینده) افزود:  بیماری کرونا  نباید بهانه‌ای برای پرهیز افراد از روزه گرفتن شود، بلکه افراد سالم که شرایط روزه داری را دارند باید روزه شوند.

وی اضافه کرد:  مواجهه با  کرونا در موضوع روزه داری مثل سایر بیماری هاست و اگر کسی مریض است یا احساس می‌کند بیماری او با روزه داری تشدید می‌شود، نباید روزه بگیرد.

ناصری گفت: روزه عامل افزایش ایمنی بدن و مصونیت افراد از بیماری هاست باید بکوشیم حرمت این ماه مبارک هم در این ارتباط حفظ شود.