یزد-دانشگاه علوم پزشکی یزد در توسعه سلامت و ارتقای خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سلامت رتبه برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را کسب کرد.

به گزارش انتهاج، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:  با توجه به اقدامات انجام شده در واحد مددکاری دانشگاه ها و ارزیابی کمیته تخصصی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی یزد به همراه ۱۰ دانشگاه دیگر، رتبه برتر  را در بین ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی کسب کرد.

نوری شادکام ادامه داد: با توجه به تعریف جدید سلامت که بر تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان ها تاکید دارد ، مددکاران اجتماعی به عنوان یک حرفه تخصصی، عضو تیم درمان در نظام سلامت هستند که بر مولفه های اجتماعی سلامت تمرکز می کنند.

وی افزود: مددکاران اجتماعی با ارائه حمایت های روانی اجتماعی به بیماران و خانواده ها آنان موجب کاهش سطح استرس، پیشگیری از بستری مجدد، افزایش رضایت بیماران و افرایش ضریب اشغال تخت در بیمارستان ها می شود.

نوری شادکام با اشاره به همه گیری کووید ۱۹ اظهار داشت: در دوران کرونا خدمات مددکاری اجتماعی در سه قالب ، حمایت های روانی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا، حمایت های روانی اجتماعی در نقاهتگاه ها و حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان متوفیان کووید۱۹ بوده است و پابه پای پرستاران و پزشکان به بیماران و خانواده های آنان، خدمات روانی اجتماعی ارائه کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: تمام اقدامات و خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی در قالب شیوه نامه های مددکاری اجتماعی ارائه می گردد.