به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: گندمکاران این استان تاکنون حدود ۱۸ هزار تن گندم مازاد بر مصرف به این شرکت به عنوان متولی خرید این محصول تحویل دادند.