به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا سطح زیر کشت محصول پیاز استان را در سال زراعی جاری هزار و ۸۰۰ هکتار عنوان کرد.

مهندس پژمان شهابی گفت: در حالی که کشاورزان استان در سال زراعی گذشته سه هزار و ۵۰۰ هکتار پیاز کشت کرده بودند که از این اراضی ۱۶۰ هزار تن محصول برداشت کردند.

وی گفت: بیشتر پیازهای برداشت شده در انبارها نگهداری می شد که به علت نبود مشتری فاسد شد و حتی برای مصرف دام نیز مورد استفاده قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه امسال برخی از کشاورزان استان به سمت و سوی کشت پیاز قرمز رفته اند اظهار داشت: البته آماری از سطح زیر کشت پیاز قرمز در استان نداریم.

وی افزود: کشور هند بخشی از نیاز پیاز خود را از ایران تامین می کند که ذائقه آنان نیز پیاز تند و قرمز است که بعضا برخی از کشاورزان که به صادرات محصول خود فکر می کنند این نوع رقم را امسال کشت کرده اند.

وی ارزش پیاز تولیدی استان را در سال گذشته هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در برخی از سال ها این محصول با قیمت بسیار مناسبی به فروش می رسد که پارسال نیز هر چند اوایل سال این وضعیت بر وفق مراد کشاورزان بود اما در ماه های پایانی هر کیلوگرم پیاز کمتر از ۲۰ هزار ریال فروخته شد.

خراسان شمالی با تولید سالانه ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تن پیاز در سطح کشور از نظر جایگاه تولید رتبه هفتم را دارد.

این استان ۳۴۴ هزار هکتار اراضی زیر کشت باغی و زراعی دارد که از این سطح حدود ۳۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی است.

سهم بخش کشاورزی استان ۱.۱ درصد از تولیدناخالص بخش کشاورزی کشور است که مهمترین بخش تولیدی استان بخش کشاورزی است.

۴۴ درصد جمعیت ۸۶۳ هزار نفری این استان در نواحی روستایی سکونت دارند.

حدود ۸۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند.