بجنورد– کارشناس مسئول بهره برداری معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اعلام کرد: با اکتشافات انجام شده معدنی در سطح استان دو میلیون و ۱۲۷ هزار تن ذخیره جدید مواد معدنی طی نیمه نخست سال جاری کشف شده اند.

به گزارش انتهاج، مهدی مهدی زاده، کارشناس مسئول بهره برداری معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: در همین راستا، در شهرستان شیروان معدن کلسیت با ذخیره ۱۶۱ هزار تن همچنین معدن خاک صنعتی با ذخیره ۵۰۰ هزار تن و معدن مرمر با ذخیره ۲۱۶ هزار تن اکتشاف شدند.

مهدی زاده افزود: دو معدن مرمریت با ذخایر ۲۵۰ و ۳۵۰ هزار تن  در منطقه درق شهرستان گرمه همچنین معدن ماسه سیلیسی با ذخیره ۶۵۰ هزار تن در شهرستان بجنورد کشف شدند.

وی در بخش دیگری از سخن خود به انجام مطالعات معدن در پهنه جنوبی استان به مساحت بیش از سه هزار کیلومتر مربع واقع در شهرستان های اسفراین، گرمه و جاجرم نیز اشاره کرد و گفت: در این پهنه عملیات پیمایش، برداشت و نمونه برداری انجام شده اند.

وی عنوان کرد: پردازش اطلاعات از نمونه های برداشت شده باید توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام شود که در این زمینه سازمان زمین شناسی کشور دریافت بودجه هایی را تقاضا کرده که در این راستا، سازمان صمت خراسان شمالی با این سازمان در حال مذاکره است.

برگزاری مزایده فروش مواد معدنی

کارشناس مسئول بهره برداری معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در خاتمه به برگزاری مزایده فروش مواد معدنی ضبط شده از برداشت های غیر مجاز و غیر قانونی از معدن آلبلاغ واقع در منطقه حفاظت شده ساریگل شهرستان اسفراین نیز اشاره کرد و گفت: هفته گذشته در این مزایده ۱۸۰ تن کانی سنگ به فروش رسید.

وی خاطر نشان کرد: در این سنگ های ضبط شده ترکیب عمده ماده معدنی آن روی و مقدار کمی نیز سرب بوده است.

مهدی زاده افزود: محصول نهایی که از این سنگ های معدنی فرآوری خواهد شد محصول فلز است.

  • منبع خبر : عصر اترک