بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ، روزبه دادجو گفت: این جلسات با حضور معاون عمرانی استاندار ،مدیرکل راه و شهرسازی استان ،شورای شهر ، شهرداران و دیگر مسئولان عضو کمیسیون در محل سالن جلسات دفتر معاون عمرانی استاندار برگزار شد.

وی اظهار داشت : طی این هفته کمیسیون ماده پنج شهرهای شیروان ،آشخانه ،فاروج و راز برگزار شد.

دادجو به پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده پنج شیروان اشاره کرد و افزود: در این جلسه در خصوص تقاضاهای رسیده از شهرداری شیروان مبنی بر تغییر کاربری ، گذربندی، تفکیک  به جلسات کمیته فنی بحث و بررسی انجام و در نهایت تصمیم گیری گردید.

وی گفت : همچنین در این جلسه در خصوص جانمایی کاربری حمل و نقل در مجاورت کمربندی شمالی شهر شیروان  بحث و بررسی و با توجه به ضرورت موضوع مقرر شد این کاربری در جانمایی شهرداری در اراضی تفکیکی لحاظ گردد.

در ادامه مدیر کل راه و شهرسازی استان  بر  ضرورت تحقق سهم خدمات شهرداری ها در طرح های تفکیکی  ارایه شده جهت تامین سرانه های عمومی مورد نیاز شهر در مقیاس های محلی و شهری تاکید و عنوان داشتند که نقشه های تفکیکی باید مطابق ضوابط  بررسی و از این حیث مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند.

همچنین در این جلسات در خصوص کاربریهای فضای سبز سطح شهر آشخانه بحث و بررسی و با توجه به ضرورت  تامین سرانه فضای سبز مقرر شد کاربری فضای سبز مجاور ترمینال آشخانه از محل تهاتر املاک سهم شهرداری تملک گردد.