زنجان - معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: هشت مسیر ارتباطی این استان، همچنان با کولاک برف مواجه است.

زنجان – معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: هشت مسیر ارتباطی این استان، همچنان با کولاک برف مواجه است.

به گزارش انتهاج، جواد یوسفی اظهار کرد: در اغلب این مسیرها دید افقی کاهش یافته و برای جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی احتمالی نیز تردد با زنجیر چرخ صورت می‌گیرد.

وی افزود: مسیرهای ارتباطی زنجان – دندی، نیک پی – ماهنشان، خدابنده – ابهر، خدابنده – بیجار، خدابنده – همدان، زنجان – طارم، زنجان – تهم – چورزق، سلطانیه – خدابنده، کولاک برف وجود دارد.

یوسفی یادآور شد: مسیر ارتباطی دندی – تخت سلیمان که از سه روز پیش بسته شده بود، همچنان مسدود است و به رغم وقوع کولاک برف، راهداران برای مسیرگشایی این جاده ارتباطی تلاش می کنند.