به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

سیدجلال موسوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گندم های وارداتی با گندم های موجود در سیلوهای استان اختلاط و به مصرف می رسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: گندم تولیدی استان در سیلوهای استان موجود است و ذخیره به اندازه نیاز وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر کاهش بارندگی ها و پیش بینی کمبود تولید گندم در استان گفت: کاهش بارندگی و ضعف غلات سبب کاهش کیفیت دانه های گندم می شود از این رو در صورت کمبود، برای واردات بیشتر گندم اقدام می شود.

موسوی در بخش دیگر سخنان خود درباره خرید محصول گندم کاران استان اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال میزان تولید گندم در استان بسیار کاهش یابد و بر این اساس میزان خرید هم دست کم تا ۳۰ درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: پارسال ۱۳۰ هزار تن تولیدی کشاورزان استان خریداری شد اما امسال برآورد می شود این میزان از ۱۰۰ هزار تن فراتر نرود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ۳۰۰ هزار تن سیلو و انبار برای خرید گندم کشاورزان استان آماده است.

بر اساس این گزارش، خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب شد تا ۳۰ درصد از گندم و جوی دیم زارهای خراسان شمالی از بین برود.

پیش از این، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفته بود که کاهش بارندگی و خشکسالی ۳۸ هزار هکتار از اراضی دیمزار غلات ( جو و گندم ) استان را نابود کرد و بر اساس بررسی کارشناسی حدود ۳۶ هزار هکتار از اراضی دیمزار مربوط به گندم و مابقی نیز مزارع کشت جو است که به طور کامل به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی از بین رفت.

عبدالله یوسفی اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۱۸۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خراسان شمالی زیر کشت گندم و جو آبی و دیم قرار گرفت که ۱۱۸ هزار هکتار از این اراضی را دیمزارهای گندم و جو تشکیل می هند که بیشترین خسارت مربوط به دیمزار گندم است.

وی دیمزارهای گندم استان را حدود ۹۸ هزار هکتار اعلام کرد و اظهار داشت : با احتساب قیمت گندم حدود ۶۲۰ میلیارد ریال به کشاورزان دیمکار گندم و جو استان خراسان شمالی در سال زراعی جاری خسارت وارد شد.