سنندج – مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: در شش ماهه اول سال جاری شش نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در این استان جان خود را از دست داده اند.

به گزارش انتهاج ، خانی آباد با اشاره به اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد گاز گرفتگی در استان داشتیم ، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری شش نفر بر اثر گاز گرفتگی در استان کردستان جان خود را از دست داده اند و این در حالی است که فوت شدگان گاز منواکسید کربن در مدت مشابه سال قبل پنج نفر بوده است.

وی افزود : هر شش نفر فوت شدگان گاز گرفتگی شش ماهه اول امسال مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان در ادامه چند توصیه پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از گاز گرفتگی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه گاز مونوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است و عمدتا به دلیل سوختن ناقص نفت و گاز تولید می شود، لازم است قبل از روشن کردن هرگونه وسیله گرمایشی ابتدا آن را کنترل کنند.

خانی آباد یادآور شد: هر وسیله گرمازای سوختنی که به نحوی با سوخت های فسیلی (نفت، گاز، ذغال سنگ) کار کند به صورت بالقوه می تواند سبب تولید گاز مونوکسید کربن شود و از این رو از شهروندان درخواست داریم از بخاری های مستعمل و فرسوده بدون دودکش یا دارای دودکش نامناسب و غیر استاندارد استفاده نکنند.