یزد– سرپرست امور مشترکین منطقه دو اداره آب و فاضلاب شهرستان یزد گفت: افرادی که انشعابات آب غیر مجاز را شناسایی و گزارش دهند پاداش نقدی دریافت می کنند.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: مجید میرجلیلی با اشاره به کمبود و اهمیت و ارزش آب در یزد اظهار داشت: برخی از شهروندان در اقدامی نادرست با نصب انشعاب غیر مجاز یا یکسره نمودن انشعاب ، شرکت آبفای استان را در خدمت رسانی مطلوب با مشکل مواجه کرده اند.
میرجلیلی خاطر نشان کرد: نصب انشعابات غیر مجاز باعث افت منابع آب آشامیدنی، نارضایتی اجتماعی، تهدید بهداشت آب و …… می شود.
وی با بیان این که حفاظت از حقوق شهروندی بسیار ضروری است عنوان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده انشعابات غیر مجاز با شماره ۱۲۲ تماس و آن اشتراک را معرفی نمایند.
وی افزود : طبق هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی و دادستان های شهرستان ها، در صورت کشف انشعابات غیر مجاز، با خاطیان برخورد قانونی به عمل می آید.
سرپرست امور مشترکین منطقه دو اداره آب و فاضلاب شهرستان یزد تاکید کرد: در صورت صحت گزارش های دریافتی در مورد انشعابات غیرمجاز پس از قطع انشعاب، برابر ضوابط شرکت از گزارش دهندگان وظیفه شناس، تقدیر مادی به عمل می آید.