بجنورد – در روز عاشورای حسینی مردم بجنورد هم نوا با دیگر نقاط کشور شور و شعور عاشورایی را در هم آمیخته و در سوگ سید و سالار شهیدان اشک ریخته و به اجرای آیین های عزاداری پرداختند

IMG 20190910 100130 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 100208 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 101303 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 103543 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 103632 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 110334 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 111436 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 112409 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 112418 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 112436 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 112849 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 113304 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 113459 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 113544 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 113707 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 115457 1 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 115652 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 121056 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 122715 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد IMG 20190910 123045 300x225 - گزارش تصویری عاشورای حسینی در بجنورد