به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- شهیدان حجج اسلام محمد حسن طیبی و قاسم صادقی نمایندگان مردم اسفراین و مشهد در اولین مجلس شورای اسلامی اسلامی یاران شهید بهشتی در خراسان شمالی سرزمین گنجینه فرهنگها هستند که در انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.